Češi podporující Ukrajinu napříč česko-zahraničním rozhlasem

Martin Hassman
4 min readFeb 23, 2022

--

Český rozhlas již řadu let provozuje několik jazykových redakcí orientovaných na zahraniční. Zpracovává v nich témata České republiky pro zahraniční čtenáře. Jednotlivé redakce mají své sociální sítě. Nahlédnutí je pokusem nahlédnutí do zcela jiné bubliny. V každé takové bublině můžeme najít zcela jiné reakce na tutéž zprávu (resp. zprávu přeloženou do jiného jazyka, případně upravenou danou redakcí pro dané publikum).

Udělejme si krátkou exkurzi. Dnešní zpráva o Ukrajině a reakce na sociálních sítích.

Německá redakce

deutsch.radio.cz

Zpráva na Facebooku — bez negativní reakcí

Zpráva na Twitteru — jedna ironická reakce

Anglická redakce

english.radio.cz

Zpráva na Facebooku — jedna negativní reakce

Zpráva na Twitteru — bez negativních reakcí

Španělská redakce

espanol.radio.cz

Zpráva na Facebooku — vede se menší diskuse, 4 negativních reakce, 2 pozitivní a jedno velmi detailní zpracování prokremelské historie Ukrajiny

Zpráva na Twitteru — jedna negativní reakce

Francouzská redakce

francais.radio.cz

Zpráva na Facebooku — žádné negativní reakce

Zpráva na Twitteru — žádná negativní reakce

Ruská redakce

ruski.radio.cz

Zpráva na Facebooku — tady se vede živá diskuse, vzhledem k častým narážkám a nepřesnostem překladu nejsem vždy schopen určit, zda jsou reakce pozitivní nebo negativní, tak jen uvedu jejich náhledy.

Zpráva na Twitteru — redakce nemá vlastní Twitter

Srovnání

Asi nepřekvapí, že pod ruskou verzí najdeme názory nejživější a nejvyhraněnější.

Možná vás překvapí, jak to žije pod španělskou verzí (druhá v pořadí, hned po ruské). Není to ale překvapivé, pokud rozumíte Latinské Americe, odkud pochází většina posluchačů španělské verze.

V Latinské Americe najdeme země, které mají (nebo historicky v nějakém období měly) dobré a těsné vztahy s Ruskem (resp. se SSSR). Příznivce Ruska najdeme i v zemích, které ty vztahy neměly. Obyvatelé Latinské Ameriky totiž mají často na USA pifku (v některých regionech více oprávněnou, v jiných méně), je pro ně těžké důvěřovat zdrojům sympatizujícím s USA, opačně naladěné zdroje jim jsou bližší a tak i jejich pohled na svět a politiky tomu odpovídá. Často jsou pro nás nepochopitelné, až kuriózní. Znám osobně latinoameričana, který obdivuje Rusko, má dokonce bystu Stalina a současně se mu velmi líbil český film Pelíšky, hluboce ho prožíval a těžce odsuzoval invazi SSSR do Československa. Obojí. Když se jedná o politiku a abstraktnější téma, má krajně proruský postoj, ale jakmile se setká s osobním příběhem a utrpením skutečných lidí, soucítí s nimi bez ohledu na svůj postoj rozpor v tom nevnímá.

Závěr

Rozdíly jsou tu velké. Vzhledem k málo nasbíraným datům je ovšem těžké jim přikládat opravdu velký význam. Vypracoval jsem to hlavně pro potřeby pozdějšího porovnání. Snad to i takhle bude někomu užitečné.

--

--

Martin Hassman

Kdysi biochemik, dnes vývojář a šéfredaktor @zdrojak zajímající se o cizí jazyky a učení obecně.